chứng khoán vô danh
1.むきめいしょうけん 「無記名証券」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
VÔ,MÔム、ブ
KHOÁNケン
CHỨNGショウ