chứng lạnh bụng
danh từ
1.ひえばら 「冷え腹」 [LÃNH PHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÚC,PHỤCフク
LÃNHレイ