chứng lãnh cảm
danh từ
1.ふかんしょう 「不感症」 [BẤT CẢM CHỨNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
CHỨNGショウ
CẢMカン