chứng loạn thần kinh
câu, diễn đạt
1.ノイローゼ​​

Thảo luận, đóng góp