chứng loạn thần kinh chức năng
danh từ
1.イローゼ​​
câu, diễn đạt
2.イローゼ​​

Thảo luận, đóng góp