chứng mất ngủ
danh từ
1.ふみんしょう 「不眠症」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
CHỨNGショウ
MIÊNミン