chứng ngập máu
câu, diễn đạt
1.そっちゅう 「卒中」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
TỐTソツ、シュツ