chung quanh
1.しゅうい 「周囲」​​
2.まわり​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VI
CHUシュウ