chứng sa ruột
câu, diễn đạt
1.ヘルニア​​

Thảo luận, đóng góp