chúng ta
danh từ
1.われわれ 「我々」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÃ
KÉP