chung thân
1.しゅうしん 「終身」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUNGシュウ
THÂNシン