chứng thoát vị
câu, diễn đạt
1.ヘルニア​​

Thảo luận, đóng góp