chứng trầm cảm
danh từ
1.ノイローゼ​​

Thảo luận, đóng góp