chuông cảnh báo
câu, diễn đạt
1.けいてき 「警笛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẢNHケイ
ĐỊCHテキ