chuồng heo
1.とんしゃ 「豚舎」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シャ、セキ
ĐỒN,ĐỘNトン