chương mở đầu
danh từ
1.プロローグ​​

Thảo luận, đóng góp