chương trình đào tạo thạc sĩ
câu, diễn đạt
1.しゅうし 「修士」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUシュウ、シュ