chương trình tivi
danh từ
1.ばんぐみ 「番組」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỔ
PHIÊNバン