chương trình trong ngày
câu, diễn đạt
1.にってい 「日程」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬTニチ、ジツ
TRÌNHテイ