chuột đen
danh từ
1.くろねずみ 「黒鼠」 [HẮC THỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
THỬソ、ショ