chuột túi nhỏ
danh từ
1.ワラビー​​

Thảo luận, đóng góp