chụp đèn
1.でんきすたんど 「電気スタンド」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
KHÍキ、ケ