chút ít
1.すこし 「少し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾU,THIỂUショウ