chuyến
1.こうてい 「行程」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
TRÌNHテイ