chuyển biến
1.つたえる 「伝える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン