chuyển cho
động từ
1.まわす 「回す」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chuyển cho

1. Hãy chuyển tài liệu này cho anh ấy hộ tôi.
彼にこの資料を〜してください。

Kanji liên quan

HỒIカイ、エ