chuyên chở đường hàng không
1.こうくうゆそう 「航空輸送」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
THÂUユ、シュ
HÀNGコウ
TỐNGソウ