chuyện cũ
danh từ
1.こじ 「故事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
CỐ