chuyến đi biển khó khăn
câu, diễn đạt
1.なんこう 「難航」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
HÀNGコウ