chuyến đi kinh doanh
1.しゅっちょう 「出張」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ
TRƯƠNGチョウ