chuyển dời
động từ
1.はらう 「払う」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chuyển dời

1. dời nhà, đổi chỗ
部屋を払う

Kanji liên quan

PHẤTフツ、ヒツ、ホツ