chuyển đổi tiền tệ
1.つうかこうかん 「通貨交換」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
HOÁNカン
GIAOコウ
HÓA