chuyện đời tư
câu, diễn đạt
1.しじ 「私事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ