chuyên dụng
1.せんよう 「専用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CHUYÊNセン