chuyên gia châm cứu
câu, diễn đạt
1.はりい 「鍼医」 [? Y]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Y