chuyển hồi
động từ
1.まわる 「回る」 [HỒI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỒIカイ、エ