chuyện nhỏ
danh từ
1.さじ 「些事」 [TA SỰ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
TAサ、シャ