chuyển nhượng để trống
1.しらじしきうらがき 「白地式裏書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
ĐỊAチ、ジ
THƯショ
THỨCシキ