chuyên quyền
danh từ
1.せんおう 「専横」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUYÊNセン
HOÀNHオウ