chuyên san
danh từ
1.とくしゅう 「特集」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chuyên san

1. đặc san gồm các bài báo về ẩm thực Pháp
フランス料理特集号

Kanji liên quan

ĐẶCトク
TẬPシュウ