chuyên tâm
động từ
1.とりくむ 「取り組む」​​
tính từ
2.ひたむき​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỔ
THỦシュ