chuyến tàu đêm
câu, diễn đạt
1.やこう 「夜行」 [DẠ HÀNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
DẠ