chuyển vần
động từ
1.ぎゃくてん 「逆転する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊCHギャク、ゲキ
CHUYỂNテン