chuyến xe điện
danh từ
1.しゅうでん 「終電」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
CHUNGシュウ