co
1.ちぢむ 「縮む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÚCシュク