cô ả
1.かのじょ 「彼女」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỮジョ、ニョ、ニョウ
BỈ