có ảnh hưởng lớn
câu, diễn đạt
1.ゆうりょく 「有力」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỰCリョク、リキ、リイ
HỮUユウ、ウ