cỏ bãi
danh từ
1.ぼくそう 「牧草」 [MỤC THẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẢOソウ
MỤCボク