cơ bắp
danh từ
1.きんにく 「筋肉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỤCニク
CÂNキン