có bốn góc
câu, diễn đạt
1.ましかく 「真四角」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
GIÁCカク
TỨ